"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Gepubliceerd op 7 oktober 2021
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept....

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

Gepubliceerd op 8 juli 2021
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt:...

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

Gepubliceerd op 27 mei 2021
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en de verruiming van de koppeling gewerkte uren voor buitenschoolse opvang....

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

Gepubliceerd op 14 januari 2021
Categorie: Toeslagen

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriële regeling zijn twee uitzonderingen op de vermogenstoets voor toeslagregelingen vastgelegd. Het gaat om de toename van het vermogen in box 3 als gevolg van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en om de coronazorgbonus....