"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

Gepubliceerd op 30 juni 2022
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en per 1 juli....

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

Gepubliceerd op 23 juni 2022
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen, het loslaten van de koppeling gewerkte uren en de bekostiging van de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang. Volgens het ontwerpbesluit gelden per 1 januari 2023 de volgende maximum uurprijzen:...

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

Gepubliceerd op 7 oktober 2021
Categorie: Toeslagen

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept....