"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Parkeren bij laadpaal

Gepubliceerd op 8 september 2022
Categorie: Overige heffingen

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertuig op voor het openbaar verkeer toegankelijke terreinen of weggedeelten, waarop dit niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden. Een bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven....

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

Gepubliceerd op 25 augustus 2022
Categorie: Overige heffingen

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die in een gemeente, waar zij niet hun hoofdverblijf hebben, gedurende meer dan negentig dagen in een kalenderjaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning....

Naheffing parkeerbelasting op basis dagtarief vernietigd

Gepubliceerd op 18 augustus 2022
Categorie: Overige heffingen

Op grond van de Gemeentewet wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting berekend over een parkeerduur van een uur. Er geldt een uitzondering voor het geval aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan....

Aanslag forensenbelasting vernietigd

Gepubliceerd op 18 augustus 2022
Categorie: Overige heffingen

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die wordt geheven van mensen die in de gemeente de beschikking hebben over een gemeubileerde woning gedurende meer dan 90 dagen in een kalenderjaar en die in een andere gemeente hun hoofdverblijf hebben....