"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Evaluatie Wet Normering Topinkomens aanleiding voor aanpassing van de wet

Gepubliceerd op 15 september 2022
Categorie: Algemeen

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet heeft als doel het tegengaan van bovenmatige salarissen en ontslagvergoedingen in de (semi)publieke sector. Bij een evaluatie van de WNT is geconcludeerd dat de wet zeer doeltreffend is. Bij minder dan één procent van de WNT-instellingen is een overtreding van de bezoldigingsmaxima geconstateerd in de onderzoeksperiode 2016-2018. Wel laat de openbaarmaking van bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen te wensen over. De uitvoering van de WNT is weinig doelmatig door complexe en fijnmazige regels....

Wettelijke basis voor eHerkenning?

Gepubliceerd op 1 september 2022
Categorie: Algemeen

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over het verplichte gebruik van eHerkenning cassatie in het belang der wet gevorderd. Ondernemers zijn verplicht om hun aangiften digitaal te doen via het MijnBelastingdienst Zakelijk. Om in te kunnen loggen is eHerkenning als authenticatiemiddel nodig. eHerkenning is alleen verkrijgbaar bij commerciële aanbieders....

Voorjaarsnota 2022

Gepubliceerd op 25 mei 2022
Categorie: Algemeen

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter dekking van tegenvallers en extra uitgaven....

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

Gepubliceerd op 17 maart 2022
Categorie: Algemeen

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen....

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Gepubliceerd op 14 oktober 2021
Categorie: Algemeen

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en bestuurders afgeschermd. De wijziging moet misbruik van adresgegevens uit het Handelsregister moeilijker maken. De afgeschermde woonadressen zijn wel in te zien door overheidsorganisaties en door beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders....