"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

Gepubliceerd op 28 mei 2020
Categorie: Belastingplan

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021. Het betreft onder meer:...

Kamervragen Belastingplan 2021

Gepubliceerd op 27 februari 2020
Categorie: Belastingplan

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om aan te geven welke maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 zullen worden opgenomen. De commissie wil weten of het kabinet mogelijkheden ziet om deze maatregelen in aparte wetsvoorstellen op te nemen. Daarnaast vraagt de commissie of het mogelijk is om het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2021 en enkele andere wetsvoorstellen eerder in te dienen dan in de maand juli van dit jaar....

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

Gepubliceerd op 19 december 2019
Categorie: Belastingplan

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen:...

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

Gepubliceerd op 12 december 2019
Categorie: Belastingplan

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd....

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

Gepubliceerd op 5 december 2019
Categorie: Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet overige fiscale maatregelen 2020....

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

Gepubliceerd op 21 november 2019
Categorie: Belastingplan

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) zijn aangenomen....

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

Gepubliceerd op 21 november 2019
Categorie: Belastingplan

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren (stijging van 2,58%) en de ontwikkeling van de woningwaarden (stijging van 8,6%). Het op basis daarvan berekende eigenwoningforfait wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Deze indexering leidt voor 2020 niet tot een wijziging. Op grond van het Belastingplan 2019 wordt het eigenwoningforfait per 1 januari 2020 verlaagd met 0,05%-punt tot 0,6%....

Maatregelen verhuurderheffing

Gepubliceerd op 19 september 2019
Categorie: Belastingplan

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 607,46 in 2019) in regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is. De heffingsvermindering bedraagt € 25.000 per woning. De kosten per woning moeten minimaal € 62.500 bedragen....

Wijzigingen formeel belastingrecht

Gepubliceerd op 19 september 2019
Categorie: Belastingplan

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer...

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Gepubliceerd op 19 september 2019
Categorie: Belastingplan

Overdrachtsbelasting...