"Soms moet je veranderen om jezelf te blijven"

Wijziging aangifte douanerecht niet meer mogelijk

Gepubliceerd op 9 juni 2022
Categorie: Douane en Accijnzen

In een procedure over de naheffing van douanerechten was de vraag of de ingediende aangiften konden worden gewijzigd. Het betrof aangiften van een vergunninghouder voor de douaneregeling bijzondere bestemming. De verleende vergunning bevatte een maximale hoeveelheid goederen die onder deze regeling kon worden aangegeven. De vergunninghouder heeft deze hoeveelheid overschreden, met het opleggen van een naheffingsaanslag tot gevolg....